Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

Harstad kulturskoles samarbeidsutvalg består av to foresatte representanter, en politisk oppnevnt representant og en representant fra de ansatte ved skolen. 
 
Avdelingsleder ved kulturskolen er utvalgets sekretær. Samarbeidsutvalget har møter 2 - 4 ganger i løpet av skoleåret etter behov. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og er også skolens ankeinstans ved klagesaker.

De to foresatte-representantene i samarbeidsutvalget er Gry Eikanger og Tor Kristian Hals. Merete Liavik representerer de ansatte ved kulturskolen og Janne Juvi Rasmussen er politisk representant (V).