Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

kulturskole debutant

Foto fra husforestilling 2016. Foto: Tom Helstad

Harstad Kulturskole underviser i en rekke musikkfag, ulike danseretninger, teater og visuell kunst. Vi jobber parallellt med prosjekter som "Aktiviteter for barn og unge i asylmottak", "Kulturkarusell SFO", "Krafttak for sang" og "Fordypningstilbud i musikk". Se fagoversikten for en nærmere presentasjon av fagene og se oversikt over ledige plasser i menyen til venstre.

Historikk:

I 1963 ble det som en av landets første, etablert en musikkskole i Harstad. Sentralt i opprettelsen stod musikere fra Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, da skolen i utgangspunktet var en opplæringsinstitusjon for byens skolekorps. I 1970 hadde kommunen overtatt ansvaret, og den var da en av landets 12 kommunale musikkskoler. I dag er virksomheten organisert i forhold til opplæringsloven av 1998 hvor lovforankringen av musikk- og kulturskoler er plassert som § 13.6. Rammeplanen for kulturskole "Mangfold og fordypning" ble vedtatt høsten 2016 av Harstad kommunestyret og er vårt styrende dokument.
 
Lokalisering:

Harstad Kulturskole holder til i lokaler i det gamle Samfunnshuskvartalet. I samme kvartal finner du også Galleri NordNorge, Ungdommens Hus og Harstad Kino. Voksenopplæringen i Harstad Kommune også lokalisert i samme bygg.