Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

Harstad kulturskoles samarbeidsutvalg består av to foresatte representanter, en politisk oppnevnt representant og en representant fra de ansatte ved skolen. 
 
Avdelingsleder ved kulturskolen er utvalgets sekretær. Samarbeidsutvalget har møter 2 - 4 ganger i løpet av skoleåret etter behov. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og er også skolens ankeinstans ved klagesaker.

De to foresatte-representantene i samarbeidsutvalget er Gry Eikanger og Tor Kristian Hals. Merete Liavik representerer de ansatte ved kulturskolen og Janne Juvi Rasmussen er politisk representant (V).

Her er en oversikt over ledige plasser pr dags dato. Ta gjerne kontakt med skolens administrasjon for nærmere informasjon. Se også presentasjon av de ulike fagene til venstre på siden.

 

Trykk her for å søke om plass

 

Musikkfabrikken er et gruppetilbud for barn som går siste år i barnehage eller 1.klasse der elevene legger et godt grunnlag for videre musikalsk utfoldelse. Innholdet er sang, rytmelek, spill på instrumenter og bli kjent med de instrumentene kulturskolen tilbyr.

 Slagverk (fra 8 år og opp)                     Les mer     

 Sang (fra 10 år og opp)                         Les mer    

Dansetilbudene

Les mer>>

Musikk fra livets begynnelse

Les mer>>

Barnekor

Les mer>>
Teater gruppe (6-8, 9-11 år og 12-16 år) Les mer>>

Visuell kunst

Les mer>>

Fiolin Les mer>>
Generelt for alle tilbud. Les mer>>
Saksofon Les mer
Trombone Les mer
Fløyte Les mer
Tuba Les mer
Valthorn Les mer
Messing Les mer>>

Cello

Les mer>>

Oppdatering for noen av tilbudene kommer

Kulturskolen har instrumenter til utleie. Dette dreier seg i stor grad om strykeinstrumenter, da disse ofte byttes i forhold til elevens størrelse. For tiden har kulturskolen følgende instrumenter for utleie:

  • Fioliner i 4 forskjellige størrelser
  • Cello i 4 forskjellige størrelser
  • Klarinett (Bb - og C-klarinetter)
  • Tverrfløyter
  • Noen slagverksinstrumenter som metallofon, øvingstrommesett, og xylofoner.

Tanken ved å ha utleieinstrumenter er at vi i stor grad kan tilby såkalte mini-instrumenter slik at elev/foresatte slipper de store økonomiske utleggene det medfører å kjøpe nytt og større instrument hvert år. En annen årsak kan være usikkerheten ved å kjøpe et instrument som kanskje ikke blir brukt. Kulturskolen  har også større spesialinstrumenter beregnet på større prosjekter  og ensembler. Dette er dyre instrumenter som ïkke blir benyttet så ofte, og som vi ikke kan forvente at elevene selv anskaffer.

Pr. 01.01.16 koster tilbudene kr. 1800,- pr.semester. Musikk fra livets begynnelse koster 800,- pr. kurs.

 

Materialkostnad ved visuell kunst kommer i tillegg på kr.195,00 pr semester.

 

Minste og vanligste undervisningstid ved enetimer er 25 minutter, mens gruppetilbudene kan vare opptil 1,5 time avhengig av gruppens størrelse, type tilbud og alder på deltagerne.

 

Instrumentleie er kr. 990,- pr. år pr. instrument.

 

Du finner også kommunens betalingsregulativ ved å klikke på denne linken.

Fyll ut søknadsskjemaet som du finner på vår hjemmeside. Du kan søke når som helst på året, men hovedopptak er i august. Ved hovedopptak, eller ved oppstart av nye tilbud/prosjekter gjør vi opptak i forhold til søkedato på den aldersgruppen som tilbudet er tenkt for.

 Vi anbefaler de yngste å søke et av våre gruppetilbud . Da kommer de i gang og får en god innføring til senere undervisning. På andre gruppetilbud, som teater og de forskjellige dansedisiplinene er det pr. d.d. ledige plasser, men det er begrenset hvor sent i skoleåret det vil være tilrådelig å tilby plass i forhold til fagets innhold og mål, samt progresjon forøvrig.

Vår målgruppe er primært Harstad kommunes innbyggere av barn og unge mellom 0 og 25 år. Allikevel er det slik at tilbud gis til voksne, og elever utenfor kommunen dersom det ikke er venteliste ved denne disiplinen, eller vi har ledige ressurser til å lage tilbud for de voksne. Se vår link LEDIGE PLASSER på høyre side. Her oppdaterer vi kontinuerlig ledige plasser i de fagene som ikke har venteliste og hvor vi mener tilbudet er av en slik art at eleven kan starte uavhengig av tidspunkt i skoleåret.