Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

Dette er et gruppetilbud til barn som er 5 og 6 år gamle (som altså går siste året i barnehage eller i 1.klasse) og målet for undervisningen er å gi elevene erfaring med puls, rytme, instrumenter, sang, bevegelse, musikklek, dans og lytting.

I tillegg til å være et tilbud der barna får utfolde seg musikalsk, vil dette være et godt grunnlag for videre musisering enten man ønsker å spille et instrument eller synge (på kulturskolen eller i andre sammenhenger).

Elevene vil bli kjent med mange ulike rytmeinstrumenter og få nybegynneropplæring på fiolin og kornett. Samtidig vil gruppa i løpet av året få besøk av andre lærerne ved kulturskolen som viser fram sine instrumenter.

 

Lærerne heter:  Merete Liavik og Jostein Lillegård.

 

Undervisningen foregår i høstsemestret 2016 på tirsdager kl. 16.45-17.30.

Dette kurset er et gruppetilbud til foreldre med barn fra 0-1 år. Innholdet vil være sang, bevegelse til musikk, bruk av enkle instrumenter og lignende. Her får de voksne friske opp sanger de hørte selv da de var små og lære noen nye også. Det er ingen krav om å ha en bra sangstemme, alle kan synge. Vi vugger barna, danser med dem, spiller litt for dem, men aller mest synger vi med vår egen stemme. Den fineste stemmen for barnet er nettopp mamma og pappas, fordi den er kjent og betyr nærhet og kjærlighet. Sangene vi bruker på kurset får deltakerne i en perm som de kan bruke hjemme også. Dette kurset går over 12 uker og oppstart høst 2016 er tirsdag 6.september. Nytt kurs kommer våren 2017.

Lærer:
Merete Liavik