Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

Det gis undervisning til nybegynnere og viderekommende på lilletromme, trommesett, pauker, perkusjon og melodisk slagverk. Anbefalt nedre alder på elevene er 8 år. Samspill i Harstad Kulturskoles Slagverkensemble HAKUS er obligatorisk. Vi har hatt egne konserter, gjort radioopptak, samt medvirket på UKM, FINN og ILIOS. Ensembler fra to til åtte stykker spiller alt fra klassisk til rock. Kulturskolen har etterhvert et bra instrumentarium, med to trommesett, det meste av perkusjonsinstrumenter, pauker og marimba. Vi har øvingstrommesett og noen xylofoner til utlån.

Lærer:
John Lien