Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

Elevene gis kjennskap til de ulike musikkartene gjennom selv å synge. Repertoaret spenner over de fleste stilarter og improvisasjon er med på å utvikle elevens ferdigheter. Basis er klassisk teknikk og det legges vekt på avslapning og avspenning. Målet er å skape trygghet rundt elevens instrument, stemmen, og konserter og forestillinger i Kulturskolens regi er viktige fora for utviklingen. Elever tas opp fra fylte 10 år.

Lærer:
Luitgard Kühne og Villy Gadzhonov