Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

Det gis undervisning til nybegynnere og viderekommende på lilletromme, trommesett, pauker, perkusjon og melodisk slagverk. Anbefalt nedre alder på elevene er 8 år. Samspill i Harstad Kulturskoles Slagverkensemble HAKUS er obligatorisk. Vi har hatt egne konserter, gjort radioopptak, samt medvirket på UKM, FINN og ILIOS. Ensembler fra to til åtte stykker spiller alt fra klassisk til rock. Kulturskolen har etterhvert et bra instrumentarium, med to trommesett, det meste av perkusjonsinstrumenter, pauker og marimba. Vi har øvingstrommesett og noen xylofoner til utlån.

Lærer:
John Lien

Det gis undervisningen på både el-gitar og akustisk gitar. Foruten en del obligatorisk materiale som må til for å utvikle spilleferdighet og musikkforståelse, tas det også hensyn til elevens egen musikkinteresse innen stilarter. Det undervises i musikkteori, harmonioppbyggung, gitarlick's, diverse skalaer, klangbilder og prosessering av lyd (spesielt for el-gitar). Anbefalt nedre alder på elevene er 12 år.

Lærer:
Hugo Stokkan

Elevene gis kjennskap til de ulike musikkartene gjennom selv å synge. Repertoaret spenner over de fleste stilarter og improvisasjon er med på å utvikle elevens ferdigheter. Basis er klassisk teknikk og det legges vekt på avslapning og avspenning. Målet er å skape trygghet rundt elevens instrument, stemmen, og konserter og forestillinger i Kulturskolens regi er viktige fora for utviklingen. Elever tas opp fra fylte 10 år.

Lærer:
Luitgard Kühne og Villy Gadzhonov

Det gis opplæring hovedsaklig på tverrfløyte. Viderekomne elever kan også få undervisning på piccolofløyte. Er du nybegynner, lærer du noter samtidig som du lærer å spille. Har du spilt før, begynner vi på det nivået du er. Det legges vekt på å lære riktig spillestilling, pusteteknikk og gode øvingsvaner. Du lærer å beherske instrumentet ditt, slik at du kan delta i samspill med andre elever på konserter og forestillinger som Kulturskolen arrangerer. Du får spille musikk i mange sjangre, f.eks. pop, rock, jazz og klassisk.

Lærer:
Tom Helstad

Pianoundervisninga dekker sjangerne klassisk musikk, viser, folkemusikk, pop, rock, blues og jazz. Det gis opplæring i noter, besifring/harmonilære, gehørtrening og improvisasjon, samt at vi viser eleven hvordan musikken kan formidles. Undervisninga er tilpasset elevens ferdigheter, ønsker og behov. Vi legger også til rette for at elevene skal få mulighet til å opptre enten på interne huskonserter eller på eksterne arrangement i regi av Kulturskolen. Det er en stor fordel at elevene har et piano/keyboard å øve på hjemme, slik at de opplever god utvikling og økt musikalsk trivsel ved å spille daglig. Anbefalt nedre alder på elevene er 7 år.

Lærer:
Natasja Pouzatcheva/Asle Fjell-Skardal

Det gis grundig opplæring på instrumentet både innen klassisk tradisjon og innen folkemusikkgenren. Anbefalt nedre alder på elevene er 6 år og instrumenter kan leies. Ensemblespill er en viktig del av undervisningen, og elevene har også anledning til å delta på Kulturskolens interne konserter med pianoakkompagnement eller i samspill med andre elever. Det legges opp til ukentlig samspill i tillegg til enetimer for alle nybegynnere. Det arrangeres årlige strykeseminar i samarbeid med andre institusjoner. 

Lærer:
Jostein Lillegård

Det tilbys undervisning på følgende messinginstrumenter: Trompet/kornett, althorn, valthorn, tenorhorn, baryton/eufonium, trombone og tuba. I undervisningen legges det vekt på at elevene lærer å beherske instrumentet, samt å bli kjent med ulike typer musikk. Undervisningen varieres også med samspill i ulike grupper.

Lærer:
Merete Liavik/Linda Liljevangen/Asbjørn Abelseth

Det tilbys undervisning i cello for barn fra de er 6 år gamle. Det finnes celloer i barnestørrelser kan leies på skolen. Det meste av undervisningen foregår individuelt, men det vil alltid i løpet av et år være samspill med andre, f. eks sang, piano, fiolin, dans osv. Dessuten lager vi hvert år et celloensemble, der alle får være med. På timene lærer elevene å spille melodier både med og uten noter, lage bassakkompagnement og akkorder på celloen, og å spille både klassisk repertoar og populærmusikk

Lærer:
Runa Bergsmo

Det gis grundig opplæring på instrumentet med fokus på pusteteknikk, riktig spillestilling og avslappet muskulatur. Samspill med piano og andre instrumentalelever vektlegges i tillegg til konserttrening på Kulturskolens interne konserter. Musikkvalget tar utgangspunkt i elevens ferdigheter og hentes fra klassisk repertoar, populærmusikk, filmmusikk og annen musikk som eleven ønsker å spille. For viderekomne elever kan det gis opplæring på bi-instrumenter som ess- og bassklarinett.

Lærer:
Inga Helene Juul

For nybegynnere og viderekommende. Undervisningen tar utgangspunkt i harmonilære og akkordoppbygning. Innstuderingen skjer både som gehørspill, og ved hjelp av noter. Noteopplæring gis parallellt med spilleopplæringen. Videre opplæring gis innenfor pop, jazz, blues, rock og andre musikkformer, da gjennom noter/tabulatur, gehørsspill og improvisasjon. Det overordnede mål er å utvikle eleven til å bli selvstendig og allsidig på sitt instrument. Eleven kan selv komme med forslag til musikk de vil jobbe med.

Lærer:
Åsmund Wilter Eriksson