Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

Fyll ut søknadsskjemaet som du finner på vår hjemmeside. Du kan søke når som helst på året, men hovedopptak er i august. Ved hovedopptak, eller ved oppstart av nye tilbud/prosjekter gjør vi opptak i forhold til søkedato på den aldersgruppen som tilbudet er tenkt for.

 Vi anbefaler de yngste å søke et av våre gruppetilbud . Da kommer de i gang og får en god innføring til senere undervisning. På andre gruppetilbud, som teater og de forskjellige dansedisiplinene er det pr. d.d. ledige plasser, men det er begrenset hvor sent i skoleåret det vil være tilrådelig å tilby plass i forhold til fagets innhold og mål, samt progresjon forøvrig.

Vår målgruppe er primært Harstad kommunes innbyggere av barn og unge mellom 0 og 25 år. Allikevel er det slik at tilbud gis til voksne, og elever utenfor kommunen dersom det ikke er venteliste ved denne disiplinen, eller vi har ledige ressurser til å lage tilbud for de voksne. Se vår link LEDIGE PLASSER på høyre side. Her oppdaterer vi kontinuerlig ledige plasser i de fagene som ikke har venteliste og hvor vi mener tilbudet er av en slik art at eleven kan starte uavhengig av tidspunkt i skoleåret.