Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

Inga 1333Klarinett

Oppvokst i Trondheim. Utdannet i Trondheim, Oslo og København. Kom til skolen i 1991. Ansatt som klarinettist i Forsvarets Musikkorps Nord-Norge siden 1987. Vært aktiv kammermusiker i tillegg til å ha dirigert kor. Ansvarlig for hjemmesida til skolen.