Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

tom 1332Fløyte

Født og oppvokst i Skien. Utdannet i Oslo. Kom til Harstad som fløytist i Divisjonsmusikken høsten 1977. Ansatt ved Harstad Musikkskole første gang samme høst. Etter et opphold igjen ansatt ved skolen i 1993 og har siden jobbet der parallelt med fløytistjobben i Forsvarets Musikkorps Nord-Norge.