Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

vejlko 1331Sang

Velichko (Villy) er utdannet sangpedagog og har lang erfaring i å undervise på sang. Har jobbet som musiker i over 30 år i Europa. Kom til Harstad i 2006. Har også tidligere jobbet i kulturskolen, samt ved Heggen VGS, Trondarnes folkehøgskole og Marios musikkskole.