Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

Halvard 1332Rektor/Enhetsleder

Utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium. Har vært militærmusiker, grunnskole- og kulturskolelærer, samt rektor ved Nore og Uvdal Kulturskole. Kom til Harstad Kulturskole januar 2005 fra stillingen som inspektør ved Bærum Musikk- og Kulturskole.