Harstad Kulturskole

Form - Kunst - Musikk - Teater - Dans

Ved henvendelse til oss vil vi kunne si noe om sannsynligheten for å få plass ved det enkelte tilbud.
Ledige plasser på de enkelte instrumenter fyller vi opp i løpet av året utfra vår venteliste.

Etter 1. juni har vi vårt hovedopptak, så det er en stor fordel om du har søkt innen den tid, men etter dette er det også flere muligheter.
Alt i forhold til hvor lange ventelister vi har på det enkelte tilbud.
Noen av våre tilbud som f.eks. piano og gitar har dessverre meget lang venteliste.
Vi håper du likevel søker på disse så vi hele tiden har en reell oversikt over behovet, slik at vi kan formidle og legge planer i forhold til hvor mange som egentlig ønsker tilbud av denne typen.

Under linken FAG kan du lese mer om alle våre tilbud.
Har du spørsmål eller trenger hjelp til vårt søknadsskjema så ta kontakt med oss i administrasjonen eller send oss en epost.
Vær oppmerksom på at det også i adm. er redusert bemanning i skolens juleferie.
Velkommen med søknad!

Harstad kommune

1901harstad kommune